Pomoce do ćwiczeń równowagi

Pomoce do ćwiczeń równowagi sprawiają że dziecko dzięki systematycznym ćwiczeniom ma kontrolę nad postawą swojego ciała. Pomoce z tego działu poprawiające koordynację postawy i rozwoju u dzieci oraz osób z niepełnosprawnością . Stymulują ich układ przedsionkowy odpowiedzialny między innymi za orientację położenia ciała w stosunku do powierzchni ziemi. 

Pomoce do ćwiczeń równowagi