Urządzenia świetlno-dźwiękowe

Urządzenia świetlno - dźwiękowe wyrabiają umiejętność odkrywania zależności między dźwiękiem a wzrokiem. W tej kategorii znajdziemy tablice świetlne, kolumny wodny, kurtyny, prysznice świetlne oraz wiele urządzeń terapeutycznych pozwalających angażować wzrok, słuch oraz ruch.

Urządzenia świetlno-dźwiękowe