Urządzenia UV

Sale doświadczania Świata są to specjalnie wyodrębnione pomieszczenia, wyposażone miedzy innymi w urządzenia UV stymulujące rozwój zmysłów. Urządzenia UV stwarzają możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacają doświadczenia oraz dzięki nim osoby z wieloraką niepełnosprawnością mogą spędzić czas w atmosferze pełnego relaksu. 

Urządzenia UV