Panele sensoryczne

Zaburzenia integracji sensorycznej są spowodowane tym, że mózg dziecka ma problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych. Odpowiednio dobrana terapia z wykorzystaniem sprzętu do integracji sensorycznej pomaga dzieciom w łatwy sposób poprawić funkcjonowanie w życiu codziennym. Zmysł dotyku często bywa niedoceniany, a bez niego nie bylibyśmy w stanie poprawnie funkcjonować. Dotyk odpowiada za uczucie delikatnego głaskania, jak i nacisku, bólu czy temperatury. Jednocześnie odgrywa bardzo ważną rolę w procesie nawiązywania i pogłębiania relacji z drugą osobą.

Panele sensoryczne -  są doskonałym narzędziem wspomagającym rozwój sensoryczny dziecka. Dotykanie rękami i chodzenie po zróżnicowanych fakturach i różnorodnym podłożu pobudza receptory dotykowe oraz proprioceptywne, znajdujące się w stopach. Dzięki temu dziecko rozwija percepcję dotykową, równowagę i koordynację ruchową. Wrażenia dotykowe i wzrokowe przypominają te, których doświadczamy na leśnej ścieżce, morskiej plaży  w kuchni, a także w innych miejscach w życiu codziennym. Dyski i tablice sensoryczne są również wspaniałą pomocą do ćwiczeń różnicowania dotykowego.

Ćwiczenia z wykorzystaniem: paneli i dysków sensorycznych czy akrylowych paneli lustrzanych znajdujących się w tym dziale mają na celu pobudzenie i poprawę kondycji psychicznej i fizycznej u dzieci, a także gwarantują dzieciom wspaniałą zabawę.