Ścieżki sensoryczne

Wyposażenie dodatkowe do Integracji Sensorycznej znajdujące się na naszej stronie przeznaczone jest do terapii dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak: niepokój, płaczliwość, nadpobudliwość, autyzm, problemy w szkole czy problemy z koncentracją. Zaburzenia integracji sensorycznej są spowodowane tym, że mózg dziecka ma problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych. Odpowiednio dobrana terapia z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy do integracji sensorycznej wspiera w łatwy sposób funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym.

Ścieżki sensoryczne są doskonałym narzędziem wspomagającym rozwój sensoryczny dziecka. Chodzenie po zróżnicowanych fakturach i różnorodnym podłożu pobudza receptory dotykowe oraz proprioceptywne (czucia głębokiego), znajdujące się w stopach. Dzięki temu dziecko rozwija percepcję dotykową, równowagę i koordynację ruchową. Wrażenia dotykowe i wzrokowe przypominają te, których doświadczamy na co dzień, dzięki czemu dzieci doskonalą zmysł dotyku. Niepowtarzalne ścieżki sensoryczne i rożne ciekawe tory przeszkód można tworzyć z dostępnych na naszej stanie: kamieni sensorycznych, kamie rzecznych, wodnych lilii czy dysków sensorycznych. Wszystkie pomoce a teg działu mają na celu rozwinięcie i pobudzenie zmysłu równowagi u dzieci. Zmysł równowagi odpowiada za czucie naszego ciała w przestrzeni oraz usprawnia napięcie mięśni, utrzymanie prawidłowej postawy ciała czy koordynację ruchową.

Ścieżki sensoryczne