Program Maluch Plus

Program „Maluch plus” to rządowe dofinansowanie przeznaczone na stworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat. Program skierowany jest do gmin, a także podmiotów prywatnych, fundacji, stowarzyszeń czy osób fizycznych. Inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej rodziców,  oraz  stworzenie  miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

Program Maluch Plus